KETONLINE

Atsakomybė už KET pažeidimus

Kodėl lietuviškas vairuotojo pažymėjimas galioja ne visose šalyse?

Tikrų tikriausia biurokratinė painiava – vienos šalys prisijungusios prie Ženevos konvencijos, kitos – prie Vienos. Rezultatas – galvos skausmas kelionėse mėgstantiems vairuoti, nes su mūsų šalyje išduodamu vairuotojo pažymėjimu sėsti prie automobilio vairo galima ne visose pasaulio šalyse.

Eiliniam vairuotojui iš esmės jokio skirtumo, prie kurios konvencijos prisijungusi Lietuva. Svarbu, kad vairuotojo pažymėjimas galiotų kuo daugiau šalių ir netaptų nemaloniu siurprizu iš anksto apie tai nepasidomėjus.

Tačiau pradėjus aiškintis, kodėl mūsų vairuotojo pažymėjimas negalioja, tarkime, Japonijoje ar JAV, prasideda tikra biurokratinė painiava.

„Regitra“ kaip vairavimo teisę suteikianti ir šią teisę patvirtinančius dokumentus išduodanti institucija gali teikti kompetentingą pagalbą ir konsultacijas reikiamiems teisinio reguliavimo pakeitimams, kad tinkamai pasirengtų ir vykdytų tarptautinių pažymėjimų išdavimo veiklą.

Pagrindiniai darbai, kad Lietuvos vairuotojai tokius pažymėjimus galėtų gauti: vidaus reikalų ministro įsakymu tvirtinamų Vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių papildymas; tarptautinio pažymėjimo blanko parengimas ir suderinimas; viešieji pirkimai dėl jų gamybos. Jie truktų iki vienerių metų, jei procedūros būtų greitos.

Tačiau prieš pradedant tarptautinių vairuotojų pažymėjimų išdavimą reikia įvertinti, kad Lietuva yra prisijungusi tik prie 1968 m. Vienos konvencijos ir tai neišspręstų bėdų tų vairuotojų, kurie norėtų vairuoti JAV, Japonijoje ir kitose šalyse, kurios prisijungusios prie Ženevos konvencijos. Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvai neprisijungus prie Ženevos konvencijos ir pradėjus išduoti tarptautinius vairuotojo pažymėjimus, būtų sukelti perdėti gyventojų lūkesčiai bei išaugtų mūsų klientams naudos neduodančios įmonės sąnaudos“, – aiškino vairuotojo pažymėjimus išduodančios „Regitros“ atstovė Aurelija Juodytė.

Susisiekimo ministerija savo ruožtu informavo, kad mūsų šalis prisijungusi prie naujausios konvencijos, o už kitas valstybes atsakyti negali.

„Lietuvoje išduotas vairuotojo pažymėjimas galioja ES valstybėse narėse ir tose šalyse, kurios yra prisijungusios prie 1968 m. Vienos konvencijos dėl kelių eismo. Tai naujausias tarptautinis kelių transporto eismo saugumą reglamentuojantis teisės aktas.

Jei šalys, kaip, pavyzdžiui, Japonija, yra prisijungusios tik prie ankstesnių konvencijų, pvz., prie Ženevos konvencijos dėl kelių eismo (1949 m.) arba dar senesnės – kelių eismo Paryžiaus konvencijos (1926 m.), lietuviškas vairuotojo pažymėjimas jose gali būti laikomas negaliojančiu“, – teigiama ministerijos paaiškinime.

Ministerija prieš išvykas į užsienį rekomenduoja pasitikrinti, ar ten mūsų vairuotojo pažymėjimai galioja.

„Informacija apie konvencijas ratifikavusias šalis skelbiama Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (UNECE) interneto svetainėje. Šalys, kurios ratifikavo Vienos konvenciją, kaip ir Lietuva, turi leisti naudotis išduotais nacionaliniais ir (arba) tarptautiniais pažymėjimais, vykstant keliais savo teritorijoje.

Be to, prieš keliaujant į užsienio šalį patartina susipažinti su nacionaline teise – galbūt pasirinktoje šalyje prašoma turėti tarptautinį vairuotojo pažymėjimą. Tam, kad tai šaliai būtų aiški vairuotojo pažymėjime nurodyta informacija, jai suprantama kalba“, – teigia Susisiekimo ministerijos atstovė Dalia Perednienė.

Jei Lietuva prisijungtų kad ir prie labai senos Ženevos konvencijos, dalis problemų išsispręstų. Tačiau to daryti neplanuojama.

„Lietuva yra prisijungusi prie naujausios kelių eismo konvencijos, t. y. Vienos konvencijos (1968 m.). Pažymėtina, kad nei Susisiekimo ministerija, nei, mūsų žiniomis, kitos ministerijos nėra svarstę galimybės prisijungti prie Ženevos konvencijos (1949 m.) ar dar senesnės kelių eismo Paryžiaus konvencijos (1926 m.). Lietuvoje galioja naujausia konvencija.

Pažymime, kad Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – Įstatymas), Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių eismo saugumą (transporto priemonių registravimą, vairuotojo pažymėjimo išdavimą ir kt.), nuostatos turi būti suderintos ir atitikti aktualios redakcijos tarptautinio kelių transporto eismo saugumą reglamentuojančio teisės akto – Vienos konvencijos nuostatas.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Vienos konvencijos 48 straipsnį „įsigaliojus šiai Konvencijai, santykiuose tarp Susitariančiųjų Šalių netenka galios 1926 m. balandžio 24 d. Paryžiuje pasirašyta Tarptautinė motorinio transporto eismo konvencija ir tą pačią dieną Paryžiuje pasirašyta Tarptautinė kelių eismo konvencija, Visos Amerikos automobilių eismo reguliavimo konvencija, pateikta pasirašyti 1943 m. gruodžio 15 d. Vašingtone, bei Kelių eismo konvencija, pateikta pasirašyti 1949 m. rugsėjo 19 d. Ženevoje, ir ši Konvencija pakeičia visus čia išvardytus dokumentus“, – teigia D. Perednienė.

Pasitikrinti, kur galioja Lietuvoje išduotas vairuotojo pažymėjimas, galite paspaudę čia.

Šaltinis: Delfi.lt

 

patrol

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Klausimai ir atsakymai vairuotojams
KET bilietai ir testai - internete ir telefone
Ausinės sveikatospazymos.lt

Paieška
Loading

twitter widget