KETONLINE

Atsakomybė už KET pažeidimus

Vyriausybė siūlo naikinti automatinę transporto priemonių išregistravimo tvarką

Trečiadienį Vyriausybės posėdyje pritarta Vidaus reikalų ministerijos parengtoms Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisoms, siūlančioms palengvinti transporto priemonių leidimo dalyvauti viešajame eisme grąžinimą, kai toks leidimas buvo laikinai sustabdytas.

„Pagal siūlomas pataisas, pašalinus priežastis, dėl kurių transporto priemonėms buvo laikinai neleidžiama dalyvauti viešajame eisme, joms tokia teisė būtų nedelsiant sugrąžinta.

Registracijos procedūrų kartoti nereikėtų net ir tais atvejais, kai priežasčių šalinimas užtruktų ilgesnį laiką“, – sako vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Taip pat atsirastų galimybė transporto priemonės valdytojui sustabdyti leidimą transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme neribotam laikotarpiui tiesiog nutraukus civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą ar neatlikus techninės apžiūros.

Nubraukia trejus metus galiojusią tvarką

Šis pakeitimas iš esmės užbaigtų trejus metus galiojusią automatinio transporto priemonių išregistravimo tvarką.

Nuo 2014-ųjų liepos galiojančiose Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisose numatyta, jog pasibaigus techninės apžiūros arba privalomojo draudimo galiojimui transporto priemonės registracija yra stabdoma, o praėjus 180 dienų (pradžioje buvo nustatytas 90 dienų limitas) ji išregistruojama.

Norint grįžti į eismą vairuotojams tenka vykti į „Regitrą“ ir iš naujo pereiti automobilio patikrą. Tai laiko ir pinigų išleidimas sezoninių transporto priemonių vairuotojams, bet kartu toks reikalavimas paragindavo vairuotojus susiimti ir atsakingiau rūpintis automobilio draudimu bei technine apžiūra.

Rečiau naudojamų transporto priemonių registraciją vairuotojai gali savarankiškai sustabdyti iki trejų metų.Prieš trejus metus pritaikius automatinį išregistravimą paaiškėjo, kad Lietuvos keliuose nebėra apie 800 tūkst. anksčiau registruotų transporto priemonių.

Tačiau jei Vyriausybės siūlomai tvarkai pritars Seimas, automatinio automobilių išregistravimo nebeliks.

„Tai aktualu tiems asmenims, kurie dėl tam tikrų priežasčių ilgesnį laiką nesinaudoja automobiliu ar juo naudojasi sezoniškai. Tokį automobilį grąžinti į viešąjį eismą taptų paprasčiau – reikėtų atlikti privalomąją techninę apžiūrą (jei ji pasibaigusi) ar apdrausti privalomuoju draudimu, ir automobiliui vėl būtų suteikta teisė dalyvauti eisme. Automobilio iš naujo registruoti nereikėtų“, – pažymėjo vidaus reikalų ministras.

.Iš naujo registruoti nebereikėtų

Pagal šiuo metu galiojantį Saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, leidimas transporto priemonei dalyvauti eisme gali būti sustabdytas trimis atvejais: kai neatlikta motorinės transporto priemonės ar priekabos privalomoji techninė apžiūra, kai ji neapdrausta civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu arba kai nesumokėti valstybės nustatyti mokesčiai.

Per 180 dienų nepašalinus priežasčių, dėl kurių buvo sustabdytas leidimas dalyvauti eisme, transporto priemonės išregistruojamos ir vėl gali dalyvauti viešajame eisme tik iš naujo registruotos.

Parengtame projekte šio maksimalaus 180 dienų termino siūloma atsisakyti.

„Siūlomais pakeitimais siekiame mažinti administracinę ir finansinę naštą transporto priemonių valdytojams ir sudaryti jiems daugiau patogumų – supaprastinti registracijos tvarką ir atsisakyti perteklinių procedūrų“, – sako E. Misiūnas.

Neįsileis „frankenšteinų“

Įstatymo projekte taip pat siūloma nustatyti, kad motorinės transporto priemonės arba priekabos leidimas dalyvauti viešajame eisme būtų panaikinamas visam laikui ir ji išregistruojama, kai ji pripažįstama netinkama eksploatuoti pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo bei jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatas.

Ši nuostata būtų taikoma ir gavus informaciją iš užsienio šalių transporto priemonių registrų tvarkytojų, kad transporto priemonė pripažinta netinkama eksploatuoti.

Tokios transporto priemonės Lietuvoje negalėtų būti registruojamos.

Šioms įstatymo pataisoms dar turės pritarti Seimas.

Šaltinis: Lrytas.lt

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Klausimai ir atsakymai vairuotojams
KET bilietai ir testai - internete ir telefone
Ausinės sveikatospazymos.lt

Paieška
Loading

twitter widget