KETONLINE

Kelių eismo taisyklės – I. BENDROSIOS NUOSTATOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kelių eismo taisyklės nustato eismo keliais tvarką visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Instrukcijos, taisyklės ir kiti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) įgyvendinamieji teisės aktai, nustatantys eismą keliuose, negali prieštarauti Kelių eismo taisyklėms (toliau – šios taisyklės).

<< Turinys

 


twitter widget